Profil firmyReferenceKontakty             


Aktuality


červenec 2008


Ve spolupráci se SSZT Nymburk jsme rekonstruovali zařízení VÚD na zastávce Chocerady v km 55,464 trati Světlá nad Sázavou - Čerčany.


Zařízení je vybaveno elektronickým měřením času, přejezdníky se zdokonalenou logikou (směrové závislosti, protiopakovací relé a návěstění nouzového stavu) 


V případě dlouhodobého obsazení kolejových obvodů (údržba trati, porucha) se pouze nouzově otevírá, po odstranění příčiny dojde při průjezdu prvního vlaku ke kontrole funkce a závislostí a zařízení přejde zpět do pohotovostníhoho stavu. Není tedy potřeba součinnost údržby trati s údržbou zabezpečovacích zařízení. K vypnutí zařízení dojde pouze při vybití baterie.září 2007


Dokončili jsme rekonstrukci zařízení VÚD v Jilemnici v km 3,220 trati Kunčice - Martinice v Krkonoších.


Přejezd je krytý v obou směrech staničními návestidly - z jedné strany vjezdovým a z druhé odjezdovým, chybějící část přibližovací doby se začíná měřit až po splnění podmínky uzavření přejezdu - v technologii jsou doplněna relé 1. bezpečnostní skupiny, která kontrolují měření mezní doby anulace, kritické doby a uzavření PZS. Měření těchto časů je elektronické.


VÚDEPS Houška s.r.o.
 

Firma VÚDEPS Houška s.r.o. zajišťuje servis přejezdových zařízení na regionálních tratích a opravu a dodávky veškerých náhradních dílů.
V roce 2005 převzala firma aktivity právě zrušené opravny relé Českých Drah, rozšířila své prostory i vybavení a po auditu začala opravovat reléové bloky zabezpečovacích zařízení, relé klasická, malorozměrová i velkozástrčková.
VÚDEPS Houška s.r.o.
opravuje téměř celý sortiment dílů reléových zabezpečovacích zařízení. Pro opravy a měření používá moderní elektronické přístroje vyvinuté Výzkumným Ústavem Železničním i vlastními silami.
U výměnných dílů, které jsou z hlediska bezpečnosti nejkritičtější, provádíme v laboratorních podmínkách i provozní zkoušky nad rámec stanovený drážními předpisy.
U systémů elektrické požární signalizace provádíme opravy a stále dodáváme náhradní díly na všechna v ČR provozovaná zařízení EPS TESLA Liberec (později LITES a.s.) a to i zařízení desítky let stará.

Provádíme také servis a dodávky ostatních slaboproudých systémů i mimo obory hlavní činnosti - ve speciálních případech i na zakázku s vzájemnými vazbami. Mezi tato zařízení patří strukturované kabeláže a datové sítě, které jsou čím dál více využívány k přenosu informací většiny sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, uzavřené televizní okruhy, místní rozhlas, systémy jednotného času, elektrická zabezpečovací signalizace, počítačová monitorovací pracoviště, přístupové systémy, závory a další.

Firma má zaveden systém kontroly jakosti ISO 9001.

© 2005 design Ex animo grafic